Соопштенија од факултетот

30 септември 2021 Промена на начинот и времето за шалтерско работење со студентите на ПМФ

Ве известуваме дека започнувајќи од 04.10 па се до до 29.10.2021 годинина, шалтерот на Одделението за студентски прашања ќе работи на 2  позиции, во временски период од 11.30-14.30 часот, со точно закажани термини од страна на студентите.

Шалтер 1 (Разно) - задоцнето запишување на зимски семестар за академската 2021/2022 година, проверка на досие, продолжување на студии и сл.

Шалтер 2 (стипендии) - доставување документи.

Замолуваме, студентите  да си резервираат термин нa ЛИНКОТ, пред да дојдат на шалтерот на службата на Студентски прашања. Студентите без резервиран термин нема да бидат услужени.

Контакт телефон  02/3249-821

09 септември 2021 Потребни документи за запишување на примените кандидати примени во првиот уписен рок за I циклус студии за академска 2021/2022

Потребните документи за запишување на примените кандидати примени во првиот уписен рок за прв циклус студии на студиските програми на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“, Природно - математички факултет во Скопје, во академска 2021/2022 година можете да ги видите овде.


09 септември 2021 Конечна ранг-листа на примени студенти на првиот уписен рок на прв циклус студии за академска 2021/2022

Конечната ранг-листа на примени студенти на првиот уписен рок на прв циклус студии на студиските програми на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“, Природно - математички факултет во Скопје, во академската 2021/2022 година можете да ја видите овде.

06 септември 2021 Прелиминарна ранг листа со успех од средно образование во учебната 2021/2022 (прв уписен рок)

Прелиминарната ранг листа овде.

06 септември 2021 Одговор на Приговор по прелиминарна ранг-листа на кандидатите за запишување на прв циклус на студии во учебната 2021/2022 година (прв уписен рок)

Одговорот на приговорите можете да ги видите овде.

Страна 6 од 6, прикажува 5 од вкупно 105 записи ( 101, / 105 )

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | следно >>