Административна служба

Деканат

Сања МИЦКОВИЌ, Секретар на Природно - математички факултет

Јадранка СТОЈЧЕВСКА, Советник за деловно работење во стручната и административна служба на Природно - математички факултет

Одделение за студентски прашања

Кети КОСТАДИНОВСКА, раководител

Елена ДЕЛЕВСКА

Ивана МИЦЕВСКА - РИСТОВСКА

Лидија МИТЕВСКА

Одделение за општи и правни работи

Васка МАНЕВСКА, раководител

Одделение за финансиско, сметководствено и материјално работење

Александра Ѓ. КОСТАДИНОВСКА

Бранко КЕЛТАНЕВСКИ, советник за јавни набавки

Одделение за ИКТ

Стефан ТЕРПИНИ

Одделениe за помошно - технички работи

Златко Ѓорѓевиќ, раководител