Контакт

Деканат

  • Деканат - 02 / 3 119 279
  • Секретар - 02 / 3 119 279 лок. 102
  • Служба за студентски прашања - 02 / 3 249 601

Институти

  • Институт за биологија - 02 / 3 162 087
  • Институт за географија - 02 / 3 249 600
  • Институт за етнологија и антропологија - 02 / 3 216 630
  • Институт за математика - 02 / 3 228 141
  • Институт за физика - 02 / 3 113 120
  • Институт за хемија - 02 / 3 226 865
  • Сеизмолошка опсерваторија - 02 / 2 733 001