Соопштенија oд институти :

Соопштенија од Институт за биологијакон Институтот

loading

Соопштенија од Институт за географијакон Институтот

loading

Соопштенија од Институт за етнологија и антропологијакон Институтот

loading

Соопштенија од Институт за математикакон Институтот

loading

Соопштенија од Институт за физикакон Институтот

loading

Соопштенија од Институт за хемијакон Институтот

loading

Соопштенија од факултетотАрхива

02 декември 2021 КОНКУРС трет циклус – докторски студии

КОНКУРС

за запишување на студенти на трет циклус – докторски студии на студиските програми на Универзитетот Св. Кирил и Методиј во Скопје во вториот уписен рок од академската 2021/2022 година

26 ноември 2021 ОДЛУКА

ОДЛУКА за распишување на избори за претседател и членови на факултетското студентско собрание
на Природно-математичкиот факултет во Скопје

23 ноември 2021 Отворен ден на УКИМ

На само еден клик до откривање на сите тајни на природата: Природно - математички факултет

Повеќе

Архива на сите соопштенија

Огласна табласите

Стипендија

Постојаниот секретаријат на Јадранско-јонската иницијатива објавува Повик за доделување на 10 двегодишни стипендии, финансирани од италијанското Министерство за надворешни работи и меѓународна соработка, кои ќе им бидат доделени на студенти кои доаѓаат од Јадранско-јонскиот регион и Западен Балкан...

Повеќе

I Циклус

Деканатската управа на Природно - математички факултет донесе Одлука за делумно ослободување од плаќање партиципација / школарина за особено успешни студенти.

Симни PDF

III Циклус

Амбасадата на Словачката Република во Скопје известува за повик за апликации за стипендии во рамки на Словачката национална програма за мобилност (Slovak National Mobility Programme).

Повеќе

Конкурсисите

Трет циклус - втор уписен рок во академската 2021/2022

Конкурс за запишување студенти на трет циклус - докторски студии на студиските програми на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје на вторниот уписен рок во академската 2021/2022 година.

Повеќе

Резултати од конкурсот на МОН

за доделување на студентски стипендии за академската 2021/2022 година.

Повеќе

Ранг листи на научно - истражувачки проекти финансирани од МОН

согласно Конкурсот за финансирање на научно-истражувачки проекти од посебен и јавен интерес за 2021 година (поддршка за развој на лабораториски ресурси).

Повеќе

Службено лице за посредување во врска со информации од јавен карактер:

Секретар
Сања Мицковиќ
02/3249-809
sekretar@pmf.ukim.mk