Соопштенија oд институти :

Соопштенија од Институт за биологијакон Институтот

loading

Соопштенија од Институт за географијакон Институтот

loading

Соопштенија од Институт за етнологија и антропологијакон Институтот

loading

Соопштенија од Институт за математикакон Институтот

loading

Соопштенија од Институт за физикакон Институтот

loading

Соопштенија од Институт за хемијакон Институтот

loading

Соопштенија од Сеизмолошка опсерваторијакон Сеизмолошка опсерваторија

loading

Архива на сите соопштенија

Огласна табласите

Стипендија

Министерството за образование и наука за академската 2023/2024 година ќе додели 50 стипендии за академски студии од втор циклус во земјата.

Повеќе

Стипендија

Министерството за образование и наука за академската 2023/2024 година ќе додели 15 стипендии за академски студии од трет циклус во земјата.

Повеќе

Конкурсисите

Службено лице за посредување во врска со информации од јавен карактер:

Секретар
Сања Мицковиќ
02/3119-279
sekretar@pmf.ukim.mk