Соопштенија oд институти :

Соопштенија од Институт за биологијакон Институтот

loading

Соопштенија од Институт за географијакон Институтот

loading

Соопштенија од Институт за етнологија и антропологијакон Институтот

loading

Соопштенија од Институт за математикакон Институтот

loading

Соопштенија од Институт за физикакон Институтот

loading

Соопштенија од Институт за хемијакон Институтот

loading

Соопштенија од Сеизмолошка опсерваторијакон Сеизмолошка опсерваторија

loading

Архива на сите соопштенија

Огласна табласите

Стипендија

Амбасадата на Р. Северна Македонија во Токио известува за можноста за добивање на стипендија од страна на Matsumae International Foundation за млади истражувачи кои бараат можности за истражување во Јапонија во различни области, при што приоритет се дава на природните науки, медицина и инженерство. Рокот за пријавување е од 1 април 2023 година до 1 јуни 2023 година.

Повеќе

Конкурсисите

Службено лице за посредување во врска со информации од јавен карактер:

Секретар
Сања Мицковиќ
02/3249-809
sekretar@pmf.ukim.mk