Конкурси

Конкурс за доделување на наградата „Гоце Делчев“ во 2024

Со наградата „Гоце Делчев“ се оддава општествено признание за особено значајни остварувања од интерес за РС Македонија во областа на науката. 

<< претходно | | следно >>