Конкурси

European Statistics Awards Programme (organised by Eurostat)

Dear colleagues of "Ss. Cyril and Methodius" University in Skopje; Faculty for natural sciences, On behalf of Eurostat, we have the pleasure to announce the launch of the European Statistics Awards Programme – beginning with the European Statistics Awards for Now casting (starting on 1 September 2022), wherein teams will have the opportunity to compete for prizes amounting to up to EUR 8000 per time series. 

Конкурс во рамки на програмата ЕРАЗМУС+ АКЦИЈА 1: индивидуална мобилност за студенти за академската 2022/2023 година

Во рамки на програмата ЕРАЗМУС+ K103 на Европската комисија, Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” распишува конкурс за доделување стипендии за студенти за студиски престој на високообразовните институции во ЕУ. 

Конкурс за доделување на средства на домашни научни истражувачи за студиски престои во странство за 2022 година

Министерството за образование и наука објавува јавен конкурс за доделување на средства за учество на домашни научни истражувачи за студиски престои во странство за 2022 година. 

Конкурс за доделување на средства за учество на домашни научни истражувачи на меѓународни научни собири во странство за 2022 година

Министерството за образование и наука објавува јавен конкурс за доделување на средства за учество на домашни научни истражувачи на меѓународни научни собири за 2022 година. 

Конкурс за доделување на средства за финансирање трошоци и услуги, за печатење на зборници на трудови од одржаните научни собири за 2022

Министерството за образование и наука објавува јавен конкурс за доделување на средства за финансирање на материјални трошоци и услуги, за печатење на зборници на трудови од одржаните научни собири за 2022 година. 

Виртуелен курс „Педагошки иновации“ во организација на МАШАВ – Израелска агенција за меѓународна развојна соработка

Амбасадата на Република Северна Македонија во Тел Авив, Израел информира дека во организација на МАШАВ – Израелска агенција за меѓународна развојна соработка ќе се одржи виртуелен курс со наслов „Педагошки иновации“ во периодот од 18.11 до 16.12.2021 година, во вкупно 5 сесии. 

<< претходно | | следно >>