Стипендии

I Циклус Одлука за делумно ослободување од школарина

Симни PDF

Деканатската управа на Природно - математички факултет донесе Одлука за делумно ослободување од плаќање партиципација / школарина за особено успешни студенти.

III Циклус Стипендии во рамки на Словачката национална програма за мобилност

Повеќе

Амбасадата на Словачката Република во Скопје известува за повик за апликации за стипендии во рамки на Словачката национална програма за мобилност (Slovak National Mobility Programme).

III Циклус Стипендии за истражувачки, докторски и постдокторски студии во Швајцарија за академската 2022/2023

Повеќе

Министерството за образование и наука информира дека Федералната комисија за стипендии за странски студенти на Владата на Швајцарија за академската 2022-2023 година ќе додели 20 - 30 стипендии за високо квалификувани млади дипломирани студенти од разни области, со можност истите да го продолжат школувањето на истражувачки, докторски и постдокторски студии на швајцарските реномирани универзитети и институции.

I Циклус Стипендии за редовни студенти од прв циклус 2021/2022

Повеќе

Конкурс за доделување стипендии на редовни студенти запишани на додипломски студии од прв циклус на јавните и приватните универзитети и високообразовни установи во РС Македонија за студиската 2021/2022 година

<< претходно | | следно >>