Стипендии

Стипендија Конкурс за стипендии за втор циклус за академската 2023/2024

Повеќе

Министерството за образование и наука за академската 2023/2024 година ќе додели 50 стипендии за академски студии од втор циклус во земјата.

Стипендија Конкурс за стипендии за трет циклус за академската 2023/2024

Повеќе

Министерството за образование и наука за академската 2023/2024 година ќе додели 15 стипендии за академски студии од трет циклус во земјата.

<< претходно | | следно >>