Соопштенија од факултетот

01 септември 2023 Прелиминарна ранг листа со успех од средно образование во учебната 2023/2024 прв циклус студии (прв уписен рок)

Информации

Прелиминарна ранг листа со успех од средно образование во учебната 2023 2024 прв циклус студии (прв уписен рок):
Линк

Кандидатите имаат право на приговор на технички пропусти, т.е. за грешки направени при пресметувањето на бодовите,
најдоцна до 04.09.2023 година, до 10.00 часот.

Кандидатите ги доставуваат приговорите на следната електронска адреса: keti@pmf.ukim.mk

Во предмет (Subject) на електронската пошта,
кандидатите го наведуваат бројот што автоматски им го генерирал системот за електронско пријавување и зборот „приговор“.

Преземете го образецот за приговор по Прелиминарна ранг-листа
на кандидатите за запишување на прв циклус на студии во учебната 2023/2024 година (прв уписен рок)
Линк Образец

29 август 2023 КОНКУРС - прв циклус студии / прв уписен рок 2023/2024

Информации:

Драги наши идни студенти ,


Ве потсетуваме дека пред пријавувањето во роковите утврдени со Конкурсот (link)
секој заинтересиран кандидат треба да се регистрира на www.upisi.ukim.edu.mk и да ја пополни електронската пријава од iKnow-системот.


 I. Поднесувањето на документите ќе се одвива на 30.08.2023 и 31.08.2023 година од 8.00 до 14.00 часот, со физичко присуство,
во просториите на Природно-математичкиот факултет во Скопје.


 II. Распоредот на шалтери за прием на документи, како да стигнете до нив и точната локација на факултетот е дадена на следниот линк


 III. Потребните документи се дадени на следниот линк

18 август 2023 Уписи 2023/2024

Информации

18.08.2023 

Почитувани,

Доколку имате било какви недоразбирања околу вашата електронска пријава за конкурсот,
или сметате дека истата не е успешно испратена, за да ви помогнеме, обратете се на следните електронски адреси:

ivanam.ristovska@pmf.ukim.mk

lidija.mitevska@pmf.ukim.mk


20.07.2023
КОНКУРС
за запишување студенти на прв циклус студии на студиските програми
на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје во учебната 202
3/2024 година Повеќе  

УПАТСТВО за запишување студенти на прв циклус студии во учебната 2023/2024 година,
Природно - математички факултет, УКИМ - Скопје
 Повеќе  


РОКОВИ за кандидатите кои се пријавуваат на прв уписен рок Пријавување на кандидатите

- 30.8 и 31.8.2023 г. Пријавување на кандидатите

- 4.9.2023 г. Објавување резултати од успехот од средно образование (прелиминарна ранг – листа)

- 11.9.2023 г. Објавување решение за прием на кандидатите (конечна ранг – листа)

- 12.9 и 13.9.2023 г. Запишување на кандидатите 

01 август 2023 Субвенциониран студентски оброк за академската 2023/24 година

Јавен повик

Јавен повик за остварување на правото на субвенциониран студентски оброк за академската 2023/24 година Повеќе

26 јули 2023 ТРЕТ циклус заверка на летен и упис на зимски семестар

Соопштение

Соопштение за заверка на зимскиот семестар и упис на летниот семестар во учебната
2022/2023 година за студентите на ТРЕТ циклус-докторски студии: Повеќе

26 јули 2023 ВТОР циклус заверка на летен и упис на зимски семестар

Информации

 1. ВТОР ЦИКЛУС - Соопштение за заверка на летниот семестар во уч.2022/2023 г.
  и запишување на зимскиот семестар  во уч. 2023/2024 година за студентите на  ВТОР циклус студии Повеќе

 2. Одлука за утврдување на рок за завршување на студиите на втор циклус  бр.02-4029/2 од 28.11.2022 г.
  донесена од Наставно-научниот совет на Факултетот Повеќе

 3. Одлука за утврдување на цената на еден ЕКТС кредит, цена на презапишан предмет на втор циклус студии (постдипломски студии) 
  на Природно-математичкиот факултет – Скопје и утврдување на надоместоците за преминување од една на друга студиска програма,
  признавање на предмети и административно регулирање на незапишани учебни години,
  бр.02-4382/1  од 27.12.2022 г. донесена од Декантска управа.
  Повеќе

17 јули 2023 КОНКУРС за сместување во студентски домови 2023/24

Детални информации

- Кликнете на линкот кој води до конкурсот објавен на интернет страницата на МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА: Линк

- Важни напомени документи, информации за студенти запишани на додипломски студии
кои ќе конкурираат за сместување во студентски домови: Линк 

 

Известување за промена на времето за работа на шалтер на Одделението за студентски прашања од 17.07.2023 до 31.07.2023 г.

Поради енормно високите температури, одделението за студентски прашања ќе работи со изменето работно време.

Наместо од  11:30 до 13:30 часот, ќе работиме со студенти од  9:00 до 13:30 часот. (пауза 10:30-11:00 часот).

Со почит,

Одделение за студентски прашања

07 јули 2023 Трета испитна сесија

Информации за
Прв и Втор циклус

*  Трета испитна сесија ПРВ циклус :  Детали

*  Трета испитна сесија ВТОР циклус: Детали

*  Трета испитна сесија надворешни професори : Детали

28 јуни 2023 Повик за практикантство во Реплек

Детали:

Реплек има отворен повик за практиканство, а огласот може да се погледне на следниов линк : Оглас
Повеќе детали за позициите во табелата на следниот линк: Табела

09 јуни 2023 Заверка на летниот семестар 2022/2023 ПРВ ЦИКЛУС

29 мај 2023 г. - 14 јуни 2023 г.

Се известуваат редовните и вонредните студенти запишани на прв циклус на студии на Природно – математичкиот факултет - Скопје,
дека заверката на летниот семестар во учебната 2022/2023 година
СЕ ПРОДОЛЖУВА за три работни дена и тоа од : 12.06.2023 г. до 14.06.2023 г. во периодот од 11:00 до 15:00 часот .


С о о п ш т е н и е 

за заверка на летниот семестар во учебната 2022/2023 година за студентите од ПРВ ЦИКЛУС студии

30 мај 2023 Повик за ПРАКТИКАНТСКА ПРОГРАМА

Информации:

Во рамки на проектот „МладиХаб – надминување на нееднаквоста меѓу младите”,
НМСМ моментално има објавено повик за  ПРАКТИКАНТСКА ПРОГРАМА
преку која ќе обезбедиме ДВОМЕСЕЧНА ПРАКТИЧНА РАБОТА за 100 млади лица! 
Кликнете на линкот за детални информации: Линк

26 мај 2023 Летна пракса Coke Summership во Пивара АД Скопје

Информации:

Центарот за кариера на УКИМ нуди можност за реализација на летна пракса Coke Summership во Пивара АД Скопје.
Таргет се студентите на прв циклус (кои ја слушаат последната студиска година)
и студентите на втор циклус, од било која студиска програма.
Повикот е во тек и трае сѐ до 1-ви јуни 2023.
Детално

23 мај 2023 Анкета

Детали:

Факултетот за физичко образование, спорт и здравје доби проект на УКИМ, 
чиј носител е проф. Даниела Шукова Стојмановска, со наслов: 
Влијанието на медитеранската диета и некои други фактори врз здравјето на студентите на УКИМ. 
За таа цел е подготвена анонимна анкета на google, 
а со цел колку е можно повеќе студенти да се вклучат во истражувањето.
Линк до анкетата: ФФОСЗ-АНКЕТА

17 мај 2023 Посета на Ден Шехтман добитник на Нобелова награда по хемија во 2011

На 23 мај во 10:00 часот ќе одржи предавање на студентите и на наставниот кадар на Институтот за хемија при ПМФ

СХТМ е коорганизатор на посетата на Ден Шехтман добитник на Нобелова награда по хемија за квазикристали во 2011 година.

Детално на следниот линк: Повеќе

15 мај 2023 ВТОРА (јунска) испитна сесија во учебната 2022/2023

Информации

15.05.2023 Надворешни професори ВТОРА испитна сесија 2022/23

25.04.2023 Соопштение за ВТОРА (јунска) испитна сесија 2022/2023


08 мај 2023 Ден за кариерен развој - 11 мај 2023 година

11 мај 2023 година, 12 - 16 часот, на техничкиот кампус, голем паркинг кај ФЕИТ и Машински факултет

Настанот е во организација на Универзитетот ,,Св. Кирил и Методиј” во Скопје и Центарот за кариера на УКИМ,
а со цел да ги доближиме компаниите до студентите, проширувајќи ги нивните кариерни можности.
На овој настан, компаниите имаат можност за остварување на директен контакт со студентите и презентирање на своите можности
за вработување и практиканство за време и по завршување на студиите,
со што ќе ги мотивираме и поттикнеме студентите во нивниот понатамошен кариерен развој.

Агенда за настанот

Компании учесници

УКИМ - Ден за кариерен развој

24 април 2023 ОТВОРЕН ДЕН 2023 на Универзитетот ,,Св.Кирил и Методиј” во Скопје

Драги матуранти, наши идни студенти,

ОТВОРЕН ДЕН 2023 на Универзитетот „Св.Кирил и Методиј“ во Скопје 

ОТВОРЕН ДЕН на Природно - математички факултет,
Универзитет ,,Св.Кирил и Методиј” во Скопје
27
април 2023 во периодот 10-12 часот и 12-14 часот


Детали за секој ИНСТИТУТ на следните линкови:

ОТВОРЕН ДЕН НА ИНСТИТУТОТ ЗА ХЕМИЈА

ОТВОРЕН ДЕН НА ИНСТИТУТОТ  ЗА ФИЗИКА

ОТВОРЕН ДЕН НА ИНСТИТУТОТ ЗА БИОЛОГИЈА

ОТВОРЕН ДЕН НА ИНСТИТУТОТ ЗА ЕТНОЛОГИЈА И АНТРОПОЛОГИЈА

ОТВОРЕН ДЕН НА ИНСТИТУТОТ ЗА ГЕОГРАФИЈА

ОТВОРЕН ДЕН НА ИНСТИТУТОТ ЗА МАТЕМАТИКА

31 март 2023 Последен ден за упис на семестар

Информација

Почитувани студенти,

 

Последниот ден од уписот на семестарот, 31.03.2023 г. (петок),
се поместува за (понеделник) 03.04.2023 г. бидејќи
во горната зграда на Факултетот ( стар и нов дел ),

во петок, ќе има прекин на електрична енергија од 10:00 до 16:00 часот,
поради отстранување на дефект на електричната мрежа.

21 март 2023 Распоред на настава за вонредни студенти на Институтот за географија

Летен семестар 2022/2023

Распоред на настава за вонредни студенти на Институтот за географија за  летниот семестар  во уч. 2022/2023 година

13 март 2023 АПРИЛСКА (дополнителна) испитна сесија во учебната 2022/2023 година

Информации

 

Соопштение за АПРИЛСКА (дополнителна) испитна сесија во учебната 2022/2023 година Повеќе

Страна 4 од 10, прикажува 20 од вкупно 189 записи ( 61, / 80 )

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |