Соопштенија од факултетот

09 септември 2021 Конечна ранг-листа на примени студенти на првиот уписен рок на прв циклус студии за академска 2021/2022

Конечната ранг-листа на примени студенти на првиот уписен рок на прв циклус студии на студиските програми на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“, Природно - математички факултет во Скопје, во академската 2021/2022 година можете да ја видите овде.

06 септември 2021 Прелиминарна ранг листа со успех од средно образование во учебната 2021/2022 (прв уписен рок)

Прелиминарната ранг листа овде.

06 септември 2021 Одговор на Приговор по прелиминарна ранг-листа на кандидатите за запишување на прв циклус на студии во учебната 2021/2022 година (прв уписен рок)

Одговорот на приговорите можете да ги видите овде.

Страна 2 од 2, прикажува 3 од вкупно 23 записи ( 21, / 23 )

| 1 | 2 | следно >>