Соопштенија од факултетот

26 септември 2023 Конкурс - трет циклус студии / прв уписен рок 2023/2024

.

КОНКУРС за запишување студенти на ТРЕТ циклус студии на студиските програми
на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје во учебната 2023/2024 година
Повеќе 

* УПАТСТВО  

Документите се поднесуваат со физичко присутство од 18.09.2023 до 06.10.2023г. во просторија број 9 (Деканат) кај Јадранка Стојчевска, советник за деловно работење во стручната и административна служба на Природно - математички факултет. 

 *  РОКОВИ за кандидатите кои се пријавуваат на ТРЕТ циклус / прв уписен рок 

Пријавување на кандидатите  

18.9.2023 – 6.10.2023г.  

Објавување прелиминарни листи  

13.10.2023г. 

Одлучување по приговори  

20.10.2023г. 

Објавување конечни листи  

25.10.2023г. 

Запишување на кандидатите  

26.10.2023 - 3.11.2023

25 септември 2023 Упис на зимскиот семестар ( ПРВ ЦИКЛС ) во учебната 2023/2024 година

Детали:

Соопштение, документи, информации: Линк

21 септември 2023 Конечна ранг-листа на примени студенти на прв циклус студии (втор уписен рок) за академска 2023/2024

Информации за конечна ранг листа,
термин за запишување, потребни документи,
шалтер и локација

Конечна ранг-листа на примени студенти на прв циклус студии (втор уписен рок) за академска 2023/2024  
Повеќе


Драги наши студенти,

 
I. Доставувањето на потребните документи за упис на примените кандидати

ќе се врши во Горната (нова) зграда,
на 26.09.2023 година, од 8-14 часот во просторијата 96/97


II. Позицијата на просторијата и локацијата на факултетот се дадени на следниот линк


III. Сите информации околу потребните документи за упис се дадени на следниот линк

21 септември 2023 ОТВОРЕН ПОВИК за доделување 40 (четириесет) стипендии

.

Фондацијата МК2025 и Фондацијата „Атанас Близнакоф“ од САД објавуваат повик за доделување 40 (четириесет) стипендии
за студентска извонредност за редовни студенти запишани на прв циклус студии на студиските програми
на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, во учебната 2023/2024 година.

Висината на стипендијата изнесува 2.500,00 (две илјади и петстотини) американски долари годишно
и се исплатува еднаш годишно на почетокот на студиската година, најчесто октомври.

Кликнете за детали Линк

20 септември 2023 Прелиминарна ранг листа со успех од средно образование во учебната 2023/2024 прв циклус студии (ВТОР уписен рок)

.

Прелиминарна ранг листа со успех од средно образование во учебната 2023 2024 прв циклус студии (ВТОР уписен рок):
Линк Листа

Кандидатите имаат право на приговор на технички пропусти, т.е. за грешки направени при пресметувањето на бодовите,
најдоцна до 21.09.2023 година, до 10.00 часот.

Кандидатите ги доставуваат приговорите на следната електронска адреса: keti@pmf.ukim.mk

Во предмет (Subject) на електронската пошта,
кандидатите го наведуваат бројот што автоматски им го генерирал системот за електронско пријавување и зборот „приговор“.

Преземете го образецот за приговор по Прелиминарна ранг-листа
на кандидатите за запишување на прв циклус на студии во учебната 2023/2024 година (втор уписен рок)
Линк Образец

19 септември 2023 Јавен повик за доделување на признанието „Успешни млади“

.

Почитувани, 

Ве известуваме дека во тек е Јавниот повик за доделување на признанието „Успешни млади“
кое го доделува претседателот на Република С. Македонија, Стево Пендаровски.
Признанието се доделува на млади до 35 години кои оствариле значајни постигнувања во следните категории:

1. Најдобар/а млад/а научник/чка во општествените науки;
2. Најдобар/а млад/а научник/чка во хуманистичките науки;
3. Најдобар/а млад/а научник/чка во природно-математичките и техничките науки;
4. Најдобар/а млад/а научник/чка во медицинските науки;
5. Најдобар/а млад/а иноватор/ка;
6. Млад талент (за ученици и ученички од средните училишта);
7. Признание за постигнат особен успех и за афирмација на инклузијата (за млади со попреченост);
8. Најдобар/а млад/а уметник/чка.

Повикот е отворен и трае до 1ви октомври 2023 година. 

Сите останати информации може да се најдат на следниот линк: https://pretsedatel.mk/uspesnimladi22/?fbclid=IwAR1c4OzcZDRwS2YbOYTmbdQ7IsI4qgcxnxcaKvGHdMlnO3p5ywafBSxZo2I

19 септември 2023 Oглас за избор на демонстратори за учебната 2023/2024 година

.

 - Оглас за избор на демонстратори за учебната 2023/2024 година

 - Образец Пријава по оглас за избор на демонстратори

14 септември 2023 КОНКУРС - прв циклус студии / втор уписен рок 2023/2024

.

Драги наши идни студенти, 


Ве потсетуваме дека пред пријавувањето во роковите утврдени со Конкурсот (link)

секој заинтересиран кандидат треба да се регистрира на  www.upisi.ukim.edu.mk
и да ја пополни електронската пријава од iKnow-системот. 

*  УПАТСТВО за запишување студенти на прв циклус студии во учебната 2023/2024 година,
Природно - математички факултет, УКИМ - Скопје
 Повеќе   

*  СЛОБОДНИ МЕСТА на ПМФ за втор уписен рок во учебна 2023/2024  Повеќе   

*  РОКОВИ за кандидатите кои се пријавуваат на втор уписен рок:  

- 18.9 и 19.9.2023 г. Пријавување на кандидатите со ФИЗИЧКО ПРИСУСТВО 

21.9.2023 г. Објавување резултати од успехот од средно образование (прелиминарна ранг – листа) 

- 25.9.2023 г. Објавување решение за прием на кандидатите (конечна ранг – листа) 

- 26.9.2023 г. Запишување на кандидатите  

* Распоредот на шалтери за прием на документи,
како да стигнете до нив и точната локација на факултетот,
е дадена на следниот линк

11 септември 2023 Ранг-листа на добитници на стипендија 2023 204

.

Во прилог е  Ранг-листата на добитници на стипендија на првите 10 кандидати
на Ранг-листата примени во категоријата редовни студенти во државна квота на Природно - математички факултет - Скопје
во состав на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, во прва година во учебната 2023/2024 г.  Повеќе

07 септември 2023 Конечна ранг-листа на примени студенти на прв циклус студии (прв уписен рок) за академска 2023/2024

Информации за конечна ранг листа,
термини за упис, потребни документи,
шалтери и локација

Конечна ранг-листа на примени студенти на прв циклус студии (прв уписен рок) за академска 2023/2024  
Повеќе

Драги наши студенти ,

 
I. Доставувањето на потребните документи за упис на примените кандидати

ќе се врши во Горната (нова) зграда,
на 12.09.2023 и 13.09.2023 година, од 8-15 часот во просторијата 98/99


II. Распоредот на шалтери за прием на документи,
како да стигнете до нив и точната локација на факултетот,
е дадена на следниот линк


III. Сите информации околу потребните документи за упис се дадени на следниот линк


05 септември 2023 Одговори на Приговори на прелиминарна листа за прв циклус студии (прв уписен рок) 2023/2024

Следете го линкот :

До Конкурсната комисија во предвидениот рок до 04.09.2022г. до 10.00 часот
пристигнаа приговори од вкупно 16 кандидати за технички пропусти по објавената прелиминарна ранг листа
на кандидатите за запишување на прв циклус на студии во учебната 2023/ 2024 година (прв уписен рок). 

Кон приговорите Конкурсната комисијата при Природно-математичкиот факултет го дава следниот одговор: 

Повеќе

04 септември 2023 ОГЛАС за доделување стипендија на редовни студенти запишани на последна година од прв циклус студии

Информации

ОКТА АД-Скопје, (во натамошниот текст: ОКТА) доделува стипендија на редовни студентите кои во учебната 2023/2024 година
првпат се запишуваат на последна година од прв циклус студии на Природно – математички факултет –Скопје,
на една од следните студиски програми:

 • Применета хемија
 • Применета хемија - Аналитичка биохемија 


  Детално на следните линкови:


1. ОГЛАС за доделување стипендија на редовни студенти запишани на последна година од прв циклус студии

2. ПРИЈАВА по оглас за стипендии на редовни студенти запишани на последна година од прв циклус студии од компанијата ОКТА АД - Скопје

01 септември 2023 Прелиминарна ранг листа со успех од средно образование во учебната 2023/2024 прв циклус студии (прв уписен рок)

Информации

Прелиминарна ранг листа со успех од средно образование во учебната 2023 2024 прв циклус студии (прв уписен рок):
Линк

Кандидатите имаат право на приговор на технички пропусти, т.е. за грешки направени при пресметувањето на бодовите,
најдоцна до 04.09.2023 година, до 10.00 часот.

Кандидатите ги доставуваат приговорите на следната електронска адреса: keti@pmf.ukim.mk

Во предмет (Subject) на електронската пошта,
кандидатите го наведуваат бројот што автоматски им го генерирал системот за електронско пријавување и зборот „приговор“.

Преземете го образецот за приговор по Прелиминарна ранг-листа
на кандидатите за запишување на прв циклус на студии во учебната 2023/2024 година (прв уписен рок)
Линк Образец

29 август 2023 КОНКУРС - прв циклус студии / прв уписен рок 2023/2024

Информации:

Драги наши идни студенти ,


Ве потсетуваме дека пред пријавувањето во роковите утврдени со Конкурсот (link)
секој заинтересиран кандидат треба да се регистрира на www.upisi.ukim.edu.mk и да ја пополни електронската пријава од iKnow-системот.


 I. Поднесувањето на документите ќе се одвива на 30.08.2023 и 31.08.2023 година од 8.00 до 14.00 часот, со физичко присуство,
во просториите на Природно-математичкиот факултет во Скопје.


 II. Распоредот на шалтери за прием на документи, како да стигнете до нив и точната локација на факултетот е дадена на следниот линк


 III. Потребните документи се дадени на следниот линк

18 август 2023 Уписи 2023/2024

Информации

18.08.2023 

Почитувани,

Доколку имате било какви недоразбирања околу вашата електронска пријава за конкурсот,
или сметате дека истата не е успешно испратена, за да ви помогнеме, обратете се на следните електронски адреси:

ivanam.ristovska@pmf.ukim.mk

lidija.mitevska@pmf.ukim.mk


20.07.2023
КОНКУРС
за запишување студенти на прв циклус студии на студиските програми
на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје во учебната 202
3/2024 година Повеќе  

УПАТСТВО за запишување студенти на прв циклус студии во учебната 2023/2024 година,
Природно - математички факултет, УКИМ - Скопје
 Повеќе  


РОКОВИ за кандидатите кои се пријавуваат на прв уписен рок Пријавување на кандидатите

- 30.8 и 31.8.2023 г. Пријавување на кандидатите

- 4.9.2023 г. Објавување резултати од успехот од средно образование (прелиминарна ранг – листа)

- 11.9.2023 г. Објавување решение за прием на кандидатите (конечна ранг – листа)

- 12.9 и 13.9.2023 г. Запишување на кандидатите 

01 август 2023 Субвенциониран студентски оброк за академската 2023/24 година

Јавен повик

Јавен повик за остварување на правото на субвенциониран студентски оброк за академската 2023/24 година Повеќе

26 јули 2023 ТРЕТ циклус заверка на летен и упис на зимски семестар

Соопштение

Соопштение за заверка на зимскиот семестар и упис на летниот семестар во учебната
2022/2023 година за студентите на ТРЕТ циклус-докторски студии: Повеќе

26 јули 2023 ВТОР циклус заверка на летен и упис на зимски семестар

Информации

 1. ВТОР ЦИКЛУС - Соопштение за заверка на летниот семестар во уч.2022/2023 г.
  и запишување на зимскиот семестар  во уч. 2023/2024 година за студентите на  ВТОР циклус студии Повеќе

 2. Одлука за утврдување на рок за завршување на студиите на втор циклус  бр.02-4029/2 од 28.11.2022 г.
  донесена од Наставно-научниот совет на Факултетот Повеќе

 3. Одлука за утврдување на цената на еден ЕКТС кредит, цена на презапишан предмет на втор циклус студии (постдипломски студии) 
  на Природно-математичкиот факултет – Скопје и утврдување на надоместоците за преминување од една на друга студиска програма,
  признавање на предмети и административно регулирање на незапишани учебни години,
  бр.02-4382/1  од 27.12.2022 г. донесена од Декантска управа.
  Повеќе

17 јули 2023 КОНКУРС за сместување во студентски домови 2023/24

Детални информации

- Кликнете на линкот кој води до конкурсот објавен на интернет страницата на МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА: Линк

- Важни напомени документи, информации за студенти запишани на додипломски студии
кои ќе конкурираат за сместување во студентски домови: Линк 

 

Известување за промена на времето за работа на шалтер на Одделението за студентски прашања од 17.07.2023 до 31.07.2023 г.

Поради енормно високите температури, одделението за студентски прашања ќе работи со изменето работно време.

Наместо од  11:30 до 13:30 часот, ќе работиме со студенти од  9:00 до 13:30 часот. (пауза 10:30-11:00 часот).

Со почит,

Одделение за студентски прашања

07 јули 2023 Трета испитна сесија

Информации за
Прв и Втор циклус

*  Трета испитна сесија ПРВ циклус :  Детали

*  Трета испитна сесија ВТОР циклус: Детали

*  Трета испитна сесија надворешни професори : Детали

Страна 2 од 9, прикажува 20 од вкупно 161 записи ( 21, / 40 )

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |