Прв циклус прв уписен рок 2023 2024

Уписи 2023/2024

*  КОНКУРС за запишување студенти на прв циклус студии на студиските програми
на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје во учебната 202
3/2024 година Повеќе  

*  УПАТСТВО за запишување студенти на прв циклус студии во учебната 2023/2024 година,
Природно - математички факултет, УКИМ - Скопје
 Повеќе  


*  
РОКОВИ за кандидатите кои се пријавуваат на прв уписен рок Пријавување на кандидатите 

- 30.8 и 31.8.2023 г. Пријавување на кандидатите
(Поднесување потребни документи на шалтерот од Одделение за студентски прашања)

- 4.9.2023 г. Објавување резултати од успехот од средно образование (прелиминарна ранг – листа)

11.9.2023 г. Објавување решение за прием на кандидатите (конечна ранг – листа)

12.9 и 13.9.2023 г. Запишување на кандидатите 

read more